Authentication of Valid Student
014992950, 015918301
Online Admission
dark logo banner ad
      क्यु ए ए प्राप्त गरेर हर्षित भएका छैनौं, थप चुनौती थपिएको छ       क्यु ए ए प्राप्त गरेर हर्षित भएका छैनौं, थप चुनौती थपिएको छ       ३० जना बिधार्थी बाट ४०००, संचालकको सर्टिफिकेट धरौटी राखेर क्याम्पस संचालन - गोविन्द बहादुर कार्की

Report


SN Title Downloads
1 Audit Report 2077 Download file
2 Audit Report 2078 Download file
3 Tracer Study Report Download file
4 Audit Report 2079 Download file

Published Article/Journal


SN Title Downloads
1 KMC Research Journal English- Vol 6-2022 Download file
2 Prospectus 2023 Download file
3 के.एम.सी. नेपाली जर्नल भाग ४ Download file
4 Deepshikha 2079 Download file

Syllabus


SN Title Downloads
1 BA Major english (I-IV Year) Download file
2 4 years BA C.English Download file
3 4 Year BA Journalism Download file
4 4 Year BA Social Work Download file
5 4 Year BA Alt English Download file
6 4 Year BA C. Nepali Download file
7 4 Year BA Economics Download file
8 4 Year BA Major English Download file
9 4 Year BA Nepal Aadhyan Download file
10 4 Year BA Nepali First Download file
11 4 Year BA RD Download file

Exam Form


SN Title Downloads
1 MBS First Semester Download file
2 MBS Second Semester Download file
3 MBS Third Semester Download file
4 MBS Fourth Semester Download file

Guidelines/Thesis/ Proposal Format


SN Title Downloads
1 BBS-4th-yr-Project-report-format Download file
2 Thesis MBS Format Download file
3 MBS_Proposal_Format Download file
Copyright 2023. All Rights Reserved.
Developed by   Erasoft Solution Pvt. Ltd